Lorie Ladd

je duchovní učitelka a autorka specializující se na evoluci lidského vědomí. Její učení zahrnuje integraci lidské zkušenosti s kvantovým polem, porozumění světu vědomí, ztělesnění Svrchovanosti a zapamatování si božského záměru obsaženého v této lidské zkušenosti. Její pohled na svět se mnou rezonuje, proto jsem se rozhodla ji překládat a zpřístupnit tak více lidem :)

Mám pro tebe otázku.

Co když dnešek je posledním dnem tvého života a ty to víš. Jak by ses choval k lidem ve svém životě. Jak by ses choval k dnešním zážitkům, jak syrový, autentický a zranitelný bys byl. Kolik soucitu bys měl, kolik vděčnosti. Pochop, žijeme v této lidské zkušenosti, kde máme traumata a stíny. Máme zdi, které jsme postavili, zavřeli jsme naše srdce. Máme vzorce a programy podle kterých se chováme, ale zapomněli jsme, jaký dar je tato lidská existence. Já to chápu, ale zapomněli jsme. Zapomněli jsme říci svým nejbližším, jak moc je milujeme, jak moc si jich vážíme, jak jsme za ně vděční. Zapomněli jsme si užívat plnými doušky tuto lidskou zkušenost. Tak zkus dnes procvičovat představu, že je toto tvůj poslední den tady, jak se budeš chovat k lidem, protože to je vlastně způsob, jak jsme navrženi, abychom žili na této planetě. Je to jen otázka, jak by ses choval?

1.2.2022

https://www.youtube.com/watch?v=DoihR4vxmcw

Být mimo kontrolu je ten nevětší dar.

Když nacházíš sám sebe v pozici, kdy se snažíš ovládat svůj svět právě teď, snažíš se kontrolovat, jak věci jdou, chci ti něco připomenout. Když se snažíš ovládat svět, svůj svět, zpomaluješ sám sebe při dosahování svého nejvyššího potenciálu, protože tvé ego má kontrolu. Tvé ego je ve velení. Ego neví jak tě dostat do tvých nejvyšších potenciálů, ke tvým nejvyšším výsledkům. Tvé vyšší já to ví. Způsob, jak vstoupit hlouběji do svého vyššího já je začít věřit své intuici více než kontrole a logice. Začneš cítit to, co je pro tebe správné, místo toho co bys ‘‘ měl a neměl dělat‘‘. To je ego. Tvoje vyšší já se tě snaží přimět, abys mu věnoval pozornost a nechal být snahu ovlivnit výsledek a svět kolem sebe. To je způsob jak najdeš pro sebe ten nejvyšší potenciál a nejvyšší výsledek. Miluji tě.

4.2.2022

https://www.youtube.com/watch?v=c37vBfeUY_E

Nikdo nepřišel, jak na tento lidský život. Přestaň se srovnávat s ostatními, všichni se vyvíjíme.

Jedna věc. Jestli jsi někdo, kdo se srovnává s ostatními, zvláště když jsi na cestě probuzení a díváš se na ostatní lidi na Facebooku nebo Instagramu a myslíš si, že už to mají vše pohromadě. Myslíš si, že zvládli tento lidský život nebo že jsou osvícení nebo že na vše přišli. Chci ti připomenout, že tohle není ten případ. Nikdo na To nepřišel. Každý má myšlenky, víry, chování, emoční stavy bytí, které nemají rádi. S kterými můžou a nemusí bojovat. Takže nepopírej to, co se v tobě objevuje, nesuď, co v tobě vyvstává. Žádá tě to o vyléčení tím, že to budeš ctít, že to přijmeš, že se tomu odevzdáš. Nesrovnávej sebe s ostatními jako bys byl něco méně. Jako bys měl udělat ještě o hodně více práce. Všichni jsme na této cestě společně. Buď na sebe něžnější, měj se sebou více soucitu, protože se vyvíjíš.

7.2.2022

https://www.youtube.com/watch?v=TQCxAL2HnSM

Žádné rozhodnutí není špatně.

Mám velmi silnou zprávu pro někoho. Jestli hledáš znamení, tohle je ono. Jestli ve své hlavě chodíš tam a zpět, ve snaze zjistit jak se rozhodnout, nevíš, které rozhodnutí je to správné, tady je zpráva od tvého vyššího já. Zaprvé, není žádné ‘‘správné‘‘ rozhodnutí. Jakékoliv rozhodnutí učiníš, je perfektní. Nemůžeš to pokazit. Zadruhé pauza. Prostě zmáčkni pauzu. Zbav se tlaku. Nemusíš se rozhodnout teď hned. Někdy, když se rozhodneš na základě úzkosti, stresu nebo potřebě se rozhodnout nebude to pro tvé nejvyšší dobro. Takže se uklidni a důvěřuj, že ucítíš, kdy je čas učinit rozhodnutí. A pamatuj, nemůžeš se rozhodnout špatně. Sejmi ze sebe ten tlak. Spoustu lásky.

8.2.2022

https://www.youtube.com/watch?v=U1lguRwNDWQ

Právě teď věř sám sobě.

Krátká zpráva o důvěře v sebe. O důvěře ke své pravdě, ke svému vědění, ke svému nitru, instinktu, rezonanci, intuici. O důvěře k tomu co cítíš ohledně někoho, ohledně nějaké zkušenosti nebo situaci nebo volbě, kterou děláš. Učíme se, jak důvěřovat sobě více než čemukoliv jinému právě teď. Není to lehké, hlavně, když to nedává logicky smysl a ty to možná nechceš. Nemusíš chtít to, k čemu tě vede tvá intuice. Nemusíš chtít přijmout to, co právě uvnitř sebe cítíš a co tě zavede k volbě nebo rozhodnutí které uděláš. Ale prosím věz, že to co cítíš, tvá intuice, tvá rezonance, tvé nitro tě vedou do tvého nejvyššího aspektu. Vede tě to k další nejvyšší verzi tebe. Takže důvěřuj sobě nad kohokoliv nebo cokoliv jiného.

10.2.2022

https://www.youtube.com/watch?v=Tn101UsGMD0

Důležitá zpráva, která se tě může dotknout.

Slyšela jsem někoho říkat svému příteli. Když máš špatný den, řekni sám sobě, že máš dobrý den a pokračuj v tom si to říkat. Na tomhle jsou špatně dvě věci. Zaprvé, takhle svět energie nepracuje. Zadruhé, doslova neguješ ten nejsilnější dar a tím je přítomný okamžik. Neguješ svůj posun a transformaci. Nech mě to vysvětlit. Všechno je energie. Každá zkušenost, kterou prožíváš, je energie. Když soudíš, že máš špatný den, ukotvuješ to do své reality. Když to ukotvíš ve své realitě, zůstává to s tebou a pak to chceš změnit. Posunout se z toho. Když si vzpomeneš, že vše je navrženo, aby tebou prošlo, už dál nemáš špatný den. Máš jen okamžik v průběhu dne a pak máš další moment a další a začínáš se pohybovat s proudem a nacházíš kouzlo a transformaci v každém okamžiku.

11.2.2022

https://www.youtube.com/watch?v=g47FPgALYss

Přichází tvá nejhlubší touha.

Nevzdávej tu věc, po které tak dlouho toužíš, ať už je to jakýkoliv úspěch, nová práce, nový vztah, konečně být viděn a slyšen někým. Ať je to cokoliv, nevzdávej to, protože to přichází, už je to tady. Jen to ještě fyzicky nedorazilo před tebe. Takže nenech své myšlenky, víry a své chování přesvědčit tě, že si to nezasloužíš obdržet jen proto, že to ještě nedorazilo. Přichází to. Nechoď zpět, nevzdávej to. Zasloužíš si obdržet vše, po čem toužíš.

https://www.youtube.com/shorts/lhWZgVi60Rk

Silná zpráva, která tě může posunout.

Kdybys věděl, že vše, co se právě děje ve tvém životě, ať už je to pohodlné nebo nepohodlné, ať už se ti to líbí nebo ne, ať už tím chceš procházet nebo ne, kdybys věděl bez nejmenší pochyby, že každá věc, která se ve tvém životě právě odehrává, je pro tvé nejvyšší dobro a dovoluje ti se posunout do vyšší verze sebe sama a nezáleží na tom, jak to vypadá, jak by ses díval na to, čím procházíš? Jaký objektiv bys použil? Pokračoval by si v nadávání sám sobě? Stále by ses odsuzoval, omezoval a bojoval bys proti tomu? Nebo by ses tomu odevzdal, dovolil to, důvěřoval tomu. Protože ti můžu říct, že vše, co ti teď vyvstává, tě posunuje do tvé vyšší verze sebe sama.

23. 2. 2022

https://www.youtube.com/watch?v=HVswX4PdgGs

Klíč k vystoupení z naprogramování.

Je tady věc, na kterou spousta z nás zapomněla, na kterou bychom si měli vzpomenout. Tou věcí je, že jsme hluboce naprogramování. A na tom faktu není nic špatného. Ty a já jsme hluboce naprogramování. Naše myšlenky, jsou naprogramovány. Naše víry a přesvědčení, které máme o sobě na světě, jsou naprogramované. Naše chování je naprogramované. Takže co děláme je, že sami sebe srážíme, soudíme na základě našeho chování, přesvědčení, myšlenek, na základě toho, jak žijeme na tomto světě. Bez toho aniž bychom si vzpomněli a rozpoznali, že tato celá lidská cesta je hluboce naprogramovaná. To, co se právě teď učíš, je jak se odprogramovat a začínáš tím, že pozoruješ. Pozoruješ vše, k čemu si byl naprogramován, abys věřil, že je o tobě pravda.

24. 2. 2022

https://www.youtube.com/watch?v=lNWGuDIMCSE

Jsme ovládání? A co nás osvobodí.

Když dovoluješ strachu, aby tě ovládal, hraješ roli oběti. Strach je jen zkušenost, vědomí, je to jen něco co se má cítit. Nemá nad tebou kontrolu. Jediný důvod, proč má nad tebou moc je, že mu dáváš svou sílu. Stáváš se bezmocným, vstupuješ do mentality oběti a v momentě, kdy to uděláš, dáváš sílu někomu jinému venku, aby tě zachránil. Tohle je extrémně důležité. Proto je nám odebírána suverenita od momentu, kdy jsme se narodili. Protože suverenita je moc. Když jsi suverénní (nezávislý), nemůžeš být ovládaný. Takže vše je navrženo tak, aby nás dostalo z naší suverenity, protože jsme právě teď ve světě (matrixu) masivní kontroly. Je to všechno o kontrole. Takže ta poslední věc, kterou pro nás energie a systém chce je být suverénní. Protože bychom nikdy nebyli ovladatelní. Dávej pozor na strach. Strach nežije v suverenitě. Dávej pozor, když přenecháváš svou sílu někomu jinému, to není známka suverenity. Dávej si pozor, když hledáš někoho jiného, aby tě opravil, změnil, uzdravil, pomohl ti. Je v pořádku mít asistenci z vnějšího světa ale vše končí u tebe. Odpověď vždy končí u tebe. To pravé vědění vždy končí u tebe.

28. 2. 2022

https://www.youtube.com/watch?v=5wPHPRbBuao

Něco na zamyšlení.

Popřemýšlej chvilku o tomhle. Vše čemu ohledně sebe věříš, že nejsi dost dobrý, dost chytrý, dost krásný, dost štíhlý, cokoliv to je, že si nezasloužíš bezpodmínečnou lásku, že nejsi hodnotný,blablabla. Vše to přišlo z venku. Přišlo to od někoho jiného nebo ze zkušeností, které jsi měl za celý svůj život. Nenarodili jsme se s tím. Tyto víry ale vyhloubily a vytvořily reality, iluze a pohledy, jak na sebe nahlížíme. Říkám to proto, aby sis toho byl vědom. Pozoruj to, čemu věříš ohledně sebe sama. Rozpoznej, že máš na výběr a měj s sebou soucit, protože to není vždy lehké. Někdy necítíš, jako bys měl na výběr, ale udrž si tu pozornost, pozoruj, to čemu věříš ohledně sebe a měj o hodně více soucitu se sebou samým, zatímco kráčíš touto cestou lidství.

https://www.youtube.com/shorts/0BSPEIQIPB8