Lorie Ladd

je duchovní učitelka a autorka specializující se na evoluci lidského vědomí. Její učení zahrnuje integraci lidské zkušenosti s kvantovým polem, porozumění světu vědomí, ztělesnění Svrchovanosti a zapamatování si božského záměru obsaženého v této lidské zkušenosti. Její pohled na svět se mnou rezonuje, proto jsem se rozhodla ji překládat a zpřístupnit tak více lidem :)

Frustrace z lidí je dar.

V současné době procházíš masivním evolučním posunem ve svém vědomí, což znamená, že přecházíš od starých stavů bytí k novým stavům bytí a jsou ti dány příležitosti v průběhu dne, kdy můžeš procvičovat tyto nové stavy bytí a ty na to jen zapomínáš. Příkladem toho je podrážděnost k lidem. Jak často v průběhu dne jste podrážděni nebo frustrování nějakým člověkem? Tyhle situace ti dávají šanci vybrat si nové způsoby jak se vyvíjet. A jedním z těch způsobů jak to udělat je, dívat se na lidstvo a každého člověka očima suverenity, což znamená, že mají veškeré právo si vybrat, jak chtějí být na tomto světě. Stejně tak ty máš veškeré právo na to si vybrat, jak chceš na tomto světě být a dokonce tě to nemusí ani ovlivnit. Suverenita k suverenitě znamená, že oni si vybírají způsob jak být a ty si volíš svůj způsob bytí a dovoluješ, aby to takto bylo v pořádku. Právě teď to není lehké a já tomu rozumím, ale každá zkušenost přicházející do tvého života, ti nabízí šanci se vyvíjet a posunout. Mysli na to pokaždé když se cítíš frustrovaný a podrážděný.

21.12.2021

https://www.youtube.com/watch?v=CuNPTPyhxg4

Jedna z největších lží, která nám byla řečena.

Jedna z největších lží, která nám byla řečena, jeden z nejhlubších programů, v kterém žijeme je, že vše je externí. Že vše je mimo nás. Jak najdeme lásku? Tam venku. Jak najdeme radost, mír, svobodu? Tam venku. Jak poznám, co je má pravda? Tam venku. Jak poznám co je správné a co špatné? Tam venku. Jak zjistím, jak pracuje svět? Tam venku. Seznam pokračuje dál a dál a tohle nemůže být dále od pravdy. Jsi navržen pohybovat se skrze svůj svět vnitřně. Tím, že sleduješ jen své pravdy, jen svůj hlas, jen své znalosti, tím, že se sobě odevzdáváš, že si důvěřuješ. Tím, že odevzdáš vše tomu, kdo jsi. Tak jsi navržen, abys žil tuto lidskou cestu.

22.12.2021

https://www.youtube.com/watch?v=Oe-X3ocucDA

Vzpomínáš si?

Jsi navržen, aby sis vzpomněl, že jsi sem přišel, kvůli tomuhle všemu. Přišel si sem, abys to všechno cítil. Přišel si, aby ses vymanil z programu. Aby ses vymanil z otroctví a vzorů. Přišel si stát jako člověk, který už není déle ovlivněn světem, ve kterém fyzicky stojí. Rozumíš tomu, co děláš? Rozumíš tomu, kdo jsi? Uvědomuješ si tu velikost a odvahu žít tento lidský život právě teď? Vzpomínáš si. Posouváš se. Stáváš se tím, kým jsi vždy byl, abys mohl projít touto evolucí. Vzpomínáš si už?.

24.12.2021

https://www.youtube.com/watch?v=wteKVaeRXhE

Co je tvá rezonance?

Rezonance jsi ty. Je to tvá frekvence. Je to nehlubší, nejpravdivější, nejabsolutnější vyjádření tebe. Tvá rezonance je pocit a tak to je. Rezonance nemá žádná slova. Rezonance neklopýtá. Tvá rezonance je absolutní, definitivní. Je to jako když se tě zeptám, jak se jmenuješ a ty mi odpovíš, že se jmenuješ Dina. Já se zeptám, jak to víš? Je to absolutní, takto se jmenuji. Když začnete pronikat do rezonance, do absolutna svého pravého vyjádření, je tam sílá, suverenita, svoboda. A jediným způsobem jak to udělat je, že půjdeš do svého těla, uvolníš napětí a začneš cítit. Je to jako odhalovat všechny ty vrstvy v sobě, jednu po druhé a konečně najdeš rezonanci. Je to dělat věci, které rozčílí lidi. Je to říct ne, když všichni kolem po tobě chtějí, abys řekl ano. Je to o tom vytyčit své hranice, když to lidé kolem tebe nechtějí. Je to o tom, dělat věci, které můžou zatřást celým světem kolem tebe a ty je stejně uděláš.

Není to o následování žádných pravidel, programování a systémů. Rezonance nenásleduje nic externího. A když začneš následovat rezonanci, zjistíš, že se vymaňuješ z hlubokého programování, protože už konečně začneš dělat to, o co tě tvá rezonance žádá. Což je tvé pravé vyjádření, tvé pravé já. Když se ponoříš do rezonance, nezáleží na tom, kolikrát někdo řekne, prosím udělej toto a udělej tamto. Je to jedno, protože to s tebou nerezonuje. Jak to? Protože to prostě nerezonuje. Nepotřebuješ důvod proč to tak je. Nejsou žádné výmluvy pro rezonanci, žádné důkazy pro rezonanci. Neexistuje žádná příručka nebo brožura s důvody, proč jednám podle mé rezonance, proč vím, že to se mnou rezonuje. Je to ta nejvyšší frekvence, ve které můžeš být jako člověk. Nepatří vnějšímu světu, a když jí budeš následovat, zrušíš všechny pravidla. Žiješ ve svém nejautentičtějším vyjádření sebe sama.

24.12.2021

https://www.youtube.com/watch?v=aqR1Oh2pDJw

Naše globální probuzení.

Popíšu, čím procházíme na této planetě právě teď. Žijeme v matrixu. Matrix je vytvořen z programů. Tyto programy jsou navrženy, aby nás ovládaly. Ovládají naše myšlenky, tomu čemu věříme, naše chování, naše zkušenosti, způsoby jak nahlížíme na svět. Co se právě teď děje je že, lidstvo se začíná probouzet ze stavu amnézie a začíná vidět, že bylo programováno. Jakmile si lidé uvědomí, že byli programováni, dostanou na výběr, jestli chtějí zůstat v tomto programu nebo jestli chtějí vystoupit z toho programu a tím i z celého matrixu a začít tvořit nový svět a novou realitu. Takže co se bude dít je to, že se více tsunami (různých nečekaných a silných událostí) spustí ,aby dovolily lidstvu probudit se ze stavu amnézie, aby uviděli, že jsou programování a mohli se rozhodnout vystoupit z tohoto programování a vytvořit zcela novou realitu.

25.12.2021

https://www.youtube.com/watch?v=l8mlbqRkgQc

Transformuješ se a celé je to dar.

Jestli se cítíte izolování právě teď, jako že nezapadáte do tohoto světa, osaměle, děkuji za to, že odvážně pokračujete v bytí tím, kdo opravdu jste. Jestli se cítíte smutně, nebo v depresi, úzkostný, nehodný a tak dále, děkuji za to, že odvážně pokračuješ v tom cítit všechno, co se zjevuje ve tvém světě. Protože nejsi emoce a nejsi pocity, pouze je prožíváš. Dovol mi připomenout ti jednu věc. Všechno, co prožíváš právě teď, přejde. A všechno co právě teď prožíváš, tě doslova vytahuje z verze tebe sama, která ti už neslouží, aby tě spustila do života, který sis už vytvořil. Do světa v kterém ještě nestojíš a který je plný hojnosti, svobody, lásky, radosti, míru a mnohem víc. Takže vše je dar a buď na sebe něžný.

26.12.2021

https://www.youtube.com/watch?v=g1zbB80xGRk