Lorie Ladd

je duchovní učitelka a autorka specializující se na evoluci lidského vědomí. Její učení zahrnuje integraci lidské zkušenosti s kvantovým polem, porozumění světu vědomí, ztělesnění Svrchovanosti a zapamatování si božského záměru obsaženého v této lidské zkušenosti. Její pohled na svět se mnou rezonuje, proto jsem se rozhodla ji překládat a zpřístupnit tak více lidem :)

Musíme vidět temnotu, aby se lidstvo probudilo.

Lehké připomenutí. Čím více zla vidíme na planetě, čím více tyranie, donucování, ovládání mysli, strachu, manipulace, které v zemích vidíme, tím rychleji se lidstvo probudí. Není to pohodlné, protože ‘‘věříme“ že se to zhoršuje. My ale potřebujeme vidět, v čem stojíme, abychom z toho mohli vystoupit. Takže to musí být temnější, musíme vidět zlo, protože jediný způsob, jak se lidstvo probudí ze spánku, z amnézie, z vědomí do kterého jsme byli naprogramovaní, je vidět v čem se nacházíme. Tak, že to vše vybouchne. Takže mějte trpělivost se sebou i s ostatními, buďte soucitnější a empatičtější. Držte si odstup a nadhled. Postavte se za svá práva, dál mluvte svou pravdu, mějte srdce otevřené a nevzdávejte se. Tohle je obrovský evoluční posun v lidském vědomí a důvod, proč jste tady.

13.1.2022

https://www.youtube.com/watch?v=9YbDl5DHwvc

Tohle může být těžké strávit.

Jak často v průběhu dne obviňuješ venkovní svět za to, co si myslíš, cítíš, čím jsi a co zažíváš? Například jsi na telefonu s členem své rodiny a ‘‘on“ tě přivedl do špatné nálady,říkáš si, že je to jeho vina. Děláme to od momentu, kdy jsme se inkarnovali do lidského těla. Toto je hluboký program, který nás tahá z naší suverenity, tahá nás z tvořivé bytosti, kterou tady máme být, a hází nás do role oběti. Doslova to tvoří bezmocný stav, kdy ustavičně obviňujeme vnější svět za vše, co zažíváme. Ty jsi tvůrce. Tvoříš všechno. Tvoříš své emoce, myšlenky, své chování, i to čemu věříš. Vědomě i nevědomě. To co zažíváš, není vina nikoho tam venku. Je to velmi náročné, ale je pro nás důležité, abychom si na to začali vzpomínat. Takže věnuj pozornost tomu, jak často obviňuješ venkovní svět za to, co se ti děje. Začni být zodpovědný sám za sebe a sleduj, jak se tvůj život mění.

16.1.2022

https://www.youtube.com/watch?v=dC9xF4ya8V0

Toto globální probuzení je jízda na horské dráze.

Svět kolem nás nemá v nejbližší době namířeno do rovinky. Neuklidní se. Ocitáme se na horské dráze nebo se zmítáme v oceánu nahoru a dolů na obřích bouřlivých vlnách, protože procházíme masivním evolučním posunem v lidském vědomí a teprve jsme začali, takže když se podíváš na svůj život dva roky nazpět a teď, spousta z nás by řekla, že život změnil nějakým způsobem, tvarem nebo formu. Otázkou je, jestli budeš pokračovat v křečovitém držení řídítek ve snaze ovládat, co se před tebou vně objevuje nebo už konečně pustíš řídítka a necháš to být.  Začneš se už konečně nořit do stavu odevzdání, necháš plynout s důvěrou vše, co k tobě přichází. Všechny změny, které se po tobě chtějí.  Tím že projdeme skrze změnu, posuneme celé lidské vědomí. Procházíš změnou křečovitě s napětím nebo uvolněně s lehkostí, milostí a oddáním?

16.1.2022

https://www.youtube.com/watch?v=oPQM-vlKABs

Jste si toho vědomi?

Dobře, na chvilku se nad tímto zamysli. Vše, čemu věříš je založeno na minulosti. Není to založeno na momentální teď situaci, kterou zažíváš a každá jednotlivá víra, kterou udržuješ, tvoří tvoji realitu. Takže doslova tvoříš realitu z minulosti, aniž by sis toho byl vědom. A teď se zamysli nad tímto. Vše, čemu věříš, je volba. Jsme tvůrci, a čím více si to začneme uvědomovat, tím více začneme vystupovat z podmínek naprogramovaného robotického chování, v kterém se nacházíme. Protože nevědomě tvoříme reality založené na vírách, které si vybíráme a které pochází z minulosti a ne z přítomnosti. Takže přemýšlej o tom, čemu věříš, přemýšlej o tom, jak si svou víru vybíráš a přemýšlej o tom, čemu chceš věřit do budoucna.

19.1.2022

https://www.youtube.com/watch?v=nJ0WRarjLKw

Vystupuješ ze starého do nového.

Jedna z věcí, které sis mohl všimnout, a která pro tebe právě teď nastala je, že vystupuješ ze staré verze nebo starých verzí sebe sama a vstupuješ do nové nebo nových. Ať už se jedná o to, že více mluvíš svou pravdu, více držíš pevné hranice, odcházíš z práce nebo ze vztahu, možná se zbavuješ závislosti. Ale s největší pravděpodobností je zde starší verze tebe, z které vystupuješ do nové. Takže se jedná o nový způsob bytí, o nový způsob prožívání světa. Je to pro tebe nové. To co teď s největší pravděpodobností nastane je, že tvá stará verze tě bude tahat zpět. Bude se vracet jako bumerang.  Takže v zásadě budeš bojovat proti své staré verzi. Možná jsou to myšlenky v tvé hlavě, možná že je tvé chování automatické, jako když kladívko ťukne do kolena. Zaměř svou pozornost na starou verzi sebe sama, která je v tobě, jak tě tahá zpět jako bumerang. Buď si jí vědom, sleduj ji a začni si vybírat, čím se chceš stát.

23.1.2022

https://www.youtube.com/watch?v=E02xxz96Mog

Nezbláznil ses, vyvíjíš se.

Jestli jsi právě teď na emocionální horské dráze, jsi zahlcený emocemi nebo posloucháš svou intuici způsoby, které jsi nikdy předtím nepoužil, tím myslím, že děláš změny, které sis nikdy nemyslel, že uděláš, ať se to týká práce, vztahu nebo přátel, zastáváš pevnější hranice. Pokud jsi nerozhodný a musíš dělat změny a posuny, které sis nikdy nemyslel, že budeš muset udělat, dovol mi ti připomenout, co se děje. Vyvíjíš se. To znamená, že doslova vystupuješ ze starých verzí sebe, které jsou spjaty s minulostí, spjaty s traumatem. Z programů, reakcí, odpovědí, vzorů. Právě si vědomě vybíráš evoluci. Vstupuješ do nových verzí sebe, které už nejsou spjaty s traumatem. Takže chceš teď věnovat pozornost všemu, co se vynořuje, všem emocím, reakcím, odezvám, veškerému chování a všem změnám, které děláš. Protože jsi to ty, vyvíjející se do své nové verze. Je to nádherné, jen měj pro sebe soucit.

25.1.2022

https://www.youtube.com/watch?v=oEbcylXScDg

Změny ve vztazích.

Dobré ráno všichni, právě jsem se probrala, ale tato zpráva přišla velmi silně a já ji chci s vámi sdílet. Jedna z věcí, které můžeš zažívat, když se vyvíjíš, je, že začneš vidět skrze lidi ve svém životě. Co tím myslím je to, že si začneš všímat, že jejich chování ti nepřipadá v pořádku. Možná s tebou manipulují a ty sis toho nikdy předtím nevšiml. Jejich slova zní divně. Jako že něco říkají, ale máš pocit, že to není v pořádku, jako by ti lhali. Začneš se cítit, jako bys viděl skrze lidi a to doslova a bude to trošku nepohodlné. Takže chci, aby sis pamatoval, že se vyvíjíš a je to v pořádku. Věř svým pocitům ohledně lidí. Věř tomu, co vidíš za iluzí světa, který ti ukazují. To jsi ty vstupující do vyšších verzí sebe sama, a i když je to nepohodlné, přijmi to a důvěřuj všemu, co cítíš.

26.1.2022

https://www.youtube.com/watch?v=oeHBgNObZ_k

Specifická zpráva pro někoho. Doufám, že to uslyšíš.

Toto je specifická zpráva pro někoho tam venku. Jestli je pro tebe, tak doufám, že ji uslyšíš. Jestli se cítíš zahlcený, ztracený, zmatený, osamělý, nervózní, že nejsi, kdo opravdu jsi tam uvnitř, že neříkáš svou pravdu, popíráš sám sebe atd. Chci, ať si na něco vzpomeneš. Jsi v pořádku. Jsi v pořádku. A není vůbec nic špatně na tom, co cítíš, co zažíváš, jak se cítíš. Jsi zázrak. Neotáčej se k sobě zády, neotáčej se zády k tomu, kdo jsi. A další věc je, že jsi šílená rocková hvězda (v tom dobrém) Jsi roková hvězda za to, že zažíváš vše, co právě teď zažíváš. Takže dej si více soucitu, více lásky, drž hlavu na hoře. Máš to.

29.1.2022

https://www.youtube.com/watch?v=EKP6HKcukdM