Lorie Ladd

je duchovní učitelka a autorka specializující se na evoluci lidského vědomí. Její učení zahrnuje integraci lidské zkušenosti s kvantovým polem, porozumění světu vědomí, ztělesnění Svrchovanosti a zapamatování si božského záměru obsaženého v této lidské zkušenosti. Její pohled na svět se mnou rezonuje, proto jsem se rozhodla ji překládat a zpřístupnit tak více lidem :)

Důležitá zpráva pro někoho.

Nevím, jestli to cítíš posledních pár dní, ale chci se podělit o to, čím procházím pro případ, že to máš stejně. Jsem ve stavu bez touhy, jsem bez motivace, bez schopnosti se do něčeho pustit, cítím, že se mi nechce nic dělat, něco tvořit, dokonce ani nechci právě teď dělat videa. Jako bych nic nestíhala. Sedím dnes ráno na tomto poli a dostávám zprávu od sebe samotné a já sama si říkám, abych se odevzdala neviditelnému, protože se právě teď pro nás děje energetické kouzlo. Doslova se posouváme. Je to jako když končí jedna kapitola a začíná druhá s novou barvou, novým jménem, novým písmem, prostě se vším novým. No a někdy je tam takové něco mezi jednou a druhou kapitolou, kde je pauza (list bílého papíru). Nic nestíháš, máš pocit, že ztrácíš všechno ve svém životě a chceš si vynutit úsilí nebo něco prosadit. Snažíš se, aby se něco stalo, protože my nejsme zvyklí být v tomto stavu. Důvěřuj, že se pohybujeme z jedné kapitoly do další a spousta věcí uvnitř tebe a okolo se (aniž bychom to viděli) energeticky posouvá. Takže se tomu odevzdej, právě teď se stáváš novým.

30.5.2022

https://www.youtube.com/watch?v=hq9ehwJjz7k

Svět tě potřebuje.

Nedávno se mě někdo zeptal, jak překročíme tento svět. Když se na tohle ptáš, tak v podstatě to, co říkáš je: nechci být na tomto světě, nechci to všechno vidět a zažívat, je to temné, je to zlo, je to zkorumpované, jak z toho vystoupím? Jak můžu žít v tomto světě, ale zároveň se ho neúčastnit, necítit ho nebo zažívat. Já věřím, že jsme zde jako lidé, abychom do něj vstoupili. Ponořili se hlouběji do tmy, do zla, do manipulace a korupce, postavit se do středu toho všeho a naučili se jak zvládnout a ovládnout svůj stav bytí, což znamená to, jak ty se rozhodneš zažít svůj svět, bez toho, aniž by ti něco nebo někdo diktoval, jak máš ten svět prožívat. Takže místo toho, abys utíkal před nepohodlím nebo abys byl ohledně toho naštvaný a snažil se to změnit, což tvoří omezení, odpor, utrpení a boj, začneš se učit, že ty jsi mistr svého světa. Že si vybíráš, jak všechno vidíš. Klíčem pro všechny právě teď je, udržet naše srdce otevřené a zářit naše světlo, ať to pro tebe znamená cokoliv. Jak můžeš tohle procvičovat stále více a více? Tím, že si zapamatuješ, že ty jsi tvůrce své reality a ty si vybíráš svůj stav bytí.

29.5.2022

https://www.youtube.com/watch?v=rnRNhUgjwks

Dávej pozor. Jsme v tom všichni společně.

Dobré ráno všem. Rychlá připomínka, že spousta z nás právě teď prožívá spoustu emocí. Intenzivních emocí. No a někdy, když nevíme, jak prostě jen pociťovat naše emoce nebo se necítíme bezpečně, ať je to cokoliv, projektujeme je na jiné lidi. Takže například, když cítíme hodně smutku nebo vzteku uvnitř a někdo přijde a něco udělá nebo řekne, co tě podráždí, frustruje, vytáhne ten vztek nebo smutek, to, co my nevědomě uděláme je, že hodíme ten vztek a smutek na něho. Křičíme na něho. Dostáváme tu emoci ven tím, že ji hodíme na někoho jiného, že ho obviňujeme. To je způsob, jak vyjadřujeme náš emocionální stav, který je potřeba abychom sami procítili. Takže teď dávej pozor, protože velká spousta z nás právě teď cítí strašně moc a čím méně budeme házet naše emoce na jiné lidi, tím lehčí bude se skrze to dostat. Tvé emoce jsou tvé, jejich emoce jsou jejich. A čím méně chaotičtí budeme v našich emocích navzájem, tím více lásky udržíme pro sebe navzájem, tak jak společně procházíme tímto intenzivním energetickým posunem vědomí. Nevíš, co někdo jiný prožívá ve svém životě, oni neví, co ty prožíváš ve svém životě. Čím více dokážeme vlastnit svůj emocionální stav a čím více soucitu a empatie dokážeme mít pro ostatní, tím lehčí to bude. Miluji tě.

26.5.2022

https://www.youtube.com/watch?v=W2NSW_5LrKo

23. května 2022

Jestli právě teď na něco opravdu tlačíš, o něco hodně usiluješ a narážíš hlavou o dveře, ono to úplně nefunguje, necítíš tu lehkost, ať už se snažíš udržet něco ve svém životě nebo se snažíš něco do svého života přinést, dávej si na to pozor. Jsme navrženi tak, abychom byli ve stavu přirozeného toku, kdy věci, které jsou pro naše nejvyšší dobro, přichází bezdůvodně, zatímco ty současně provádíš směrem k těm věcem nějakou akci. Ale když ty o to usiluješ tak tvrdě, když narážíš hlavou do dveří ve snaze něco udržet ve svém životě, nevěříš vesmíru. Nevěříš ani sobě. Dokonce se můžeš cítit, že nejsi dost hodný, aby sis zasloužil něco mnohem lepšího, než to o co usiluješ, aby zůstalo ve tvém životě nebo to co se snažíš vytvořit. Takže dávej si na to pozor, protože ty nejskvělejší věci, které k tobě přicházejí, budou bez námahy. Nebudeš muset třískat svou hlavou proti dveřím, abys je získal.

23.5.2022

https://www.youtube.com/watch?v=3SkSR7rN_H4

Jednoduchá připomínka.

Jen pro dnešek nebo možná jen pro tuto chvíli, zkus přestat opravovat věci nebo se snažit přijít na něco, něco vyléčit nebo změnit. Prostě buď v přítomnosti. Kde jsi, co zažíváš. Co se kolem tebe odehrává právě tady a teď. Dávej pozor na to, když se pohybuješ do minulosti nebo se snažíš přijít na to, jaká bude budoucnost, nebo když odoláváš tomu, co je teď a tady. Jme tekutí, jsme energetičtí a zkušenosti, které máme, jsou energetické a energie je tekutá, prostě se hýbe. Čím více přítomný dokážeš být v tom, co zažíváš, tím jednodušeji procházíš životem. Když odoláváme (odporujeme) tomu, co je v přítomnosti, když se snažíme přijít na to, co bude v budoucnosti nebo uzdravit minulost tím, že si myslíme, že ovládáme cokoliv z toho všeho, tehdy se nacházíme v utrpení. Přítomnost je klíčem ke všemu.

17.5.2022

https://www.youtube.com/watch?v=qlsV44uqWE8

Důvěřuj svému tělu.

Naše těla toho teď zažívají hodně. Naše těla jsou extrémně inteligentní, ale to co my děláme, když zažíváme v těle vyčerpání, potřebu více jíst nebo jíst méně, různé bolesti, zamlženou mysl, že nemůžeme myslet jasně nebo jsme podráždění, to jsou všechno věci, které spousta z nás právě teď prožívá a cítí, tak to soudíme. Soudíme naše těla, soudíme sami sebe, jako by tělo nevědělo, co dělá, jako by bylo hloupé a my to potřebujeme opravit. Ne. My potřebujeme poslouchat naše tělo, potřebujeme ho ctít, potřebujeme následovat to, o co nás žádá. Pokud je to jiné jídlo, dejme mu jiné jídlo, pokud je to teplo, dejme mu teplo, pokud spánek, dejme mu spánek. Představ si, že tvé tělo se snaží s tebou komunikovat v průběhu celého dne prostřednictvím vjemů ve tvém těle. Pokus se ho nesoudit, více se mu odevzdej. Ví, co dělá, vylepšuje tě a aktivuje, posouvá tě do tvé lepší verze. Buď k sobě jemný.

https://www.youtube.com/shorts/dbqCmNyIOPs

Co opravdu znamená být ve vyšších vibracích.

Pokud chceš posunout sám sebe do vyšších vibrací, vše, co musíš udělat je, že budeš pracovat zároveň se svým tělem. Tady je, co se stane, co děláš. Tvé tělo neustále přijímá světlo a energii. Po celičký den. Když to dělá, stává se z něj filtrační zařízení, které filtruje ven těžší a hustší energie ve tvém těle, které jsou emocionálního stavu, aby udělalo místo pro více světla a energie. Takže vše, co musíš udělat je, že budeš cítit vše v každém momentu. Prostě to jen prociť. Ať je to cokoliv, co vystupuje na povrch. Když to uděláš, ta těžší a hustší energie se uvolní z tvého těla a dovolí mu udržet více světla a více energie a to přirozeně zvýší svou frekvenci a vibraci a dovolí ti to vstoupit do vyšších frekvencí a vyšších vibrací. Je to tak jednoduché. Jen prociť vše.

12.5.2022

https://www.youtube.com/watch?v=FqWUHUMfZQA

Manifestace v 60 ti sekundách.

Pokud právě teď něco manifestuješ nebo zamýšlíš, děje se toto. Když máš něco v úmyslu, vysíláš energetický impulz ven do kvantového pole. Je tam tvá verze, která už zažívá ten záměr ve vyšších frekvencích, než jsi ty právě teď. Tahle tvá verze ti začíná přicházet naproti. Mezitím, ti začne tvé já ukazovat všechny ty myšlenky, víry a chování, které tě drží zpět od zvyšování tvé frekvence, aby ses sladil s tou zamýšlenou novou verzí sebe sama. Pokud si tvoříš nového partnera, můžeš cítit méněcennost, můžeš cítit podmíněnou lásku, spoluzávislost, strach. To jsou všechno věci, která v tobě vyvstanou, aby byly viděny, aby sis mohl vybrat, že jim už nebudeš déle věřit. Není to pravda. Přichází, aby ti ukázaly, čemu ty věříš, že máš být. Takže se rozhodni jim už nevěřit a propusť je ze svého těla a začni vstupovat do záměru, který na tebe čeká.

10.5.2022

https://www.youtube.com/watch?v=hLDU5rZGwNk

Svatá podrážděnost.

Jestli se cítíš hodně podrážděný, jedno, z jakého důvodu, tady je to, co já nedělám. Neříkám si, že mám dobrý den a že vše je v pořádku a nesnažím se pozitivně propřemýšlet skrze mou podrážděnost. Je to jako bych stála před zrcadlem oblečená v purpurových šatech a přesvědčovala sama sebe, že ty šaty jsou černé. Nebudu ignorovat, popírat nebo předstírat realitu, která je přede mnou. Co ale dělám místo toho je, že si říkám, že se miluji. Jak cítím podrážděnost, jak cítím vztek na sebe, na jiné lidi a dívám se na sebe, jak se chovám tak, jak se chovat nechci. Co dělám? Miluji tě Lorrie, miluji tě Lorrie. Bude to v pořádku, ty jsi v pořádku, jsi roková hvězda, jen pokračuj. To je to, co já dělám a to je to co mi dovoluje posunout se skrze jakoukoliv podrážděnost. Doufám, že to pomůže.

9.5.2022

https://www.youtube.com/watch?v=Pd2xpvadoTE

Právě nás energie podvádějí. To po čem toužíš, přichází! Důvěřuj!

Energie právě teď nás dost podvádí. Co se může dít, co můžeš zažívat je, že už dále nevěříš, že to za čím jsi šel, kam si směřoval, co jsi chtěl, zamýšlel, manifestoval, to do čeho si vložil všechnu svou energii, že se vůbec stane. Že to prostě neobdržíš. Ať se jedná o cokoliv, není to pravda. Obdržíš to a přece se nechceš vzdát chvilku před tím, než to přijde. Než se tito naservíruje. Teď se děje to, že tvé tělo drží nové energie a nové frekvence a protože to nevíš, tahá tě to zpět do starých energií, starých způsobů bytí, starých programů, vzorů, myšlenek, vír a chování. Pořád tě to tahá zpět a jsi tak zničený. Říkáš si, zapomeň na to, to se nikdy nestane. Právě teď to k tobě přichází. Důvěřuj, nevzdávej to, udržuj kurz.

7.5.2022

https://www.youtube.com/watch?v=ycl0AM8WenA

Polož si tuto otázku.

V průběhu dne se zeptej sám sebe, co cítím ve svém těle? Po celý den, s každou zkušeností, s každou vnější akcí. Co cítím právě teď ve svém těle? Protože to, co se stane je, že tě to přesměruje zpět k sobě. K tomu kdo jsi, k tvé esenci, rezonanci, světlu frekvenci, ke tvému podpisu, k tobě. Namísto soustředění se na to, co chtějí ostatní, jaký chtějí, abys byl, na pravdy jiných lidí, na všechny programy tam venku. V momentě, kdy se zeptáš sám sebe, co právě teď cítím ve svém těle, je ten moment, kdy se vracíš domů, sám k sobě. Procvičuj si to.

https://www.youtube.com/shorts/Mq5_JcB8eMQ

Fyzika amnézie: Proč jsme zapomněli, kdo jsme?

Jak se stalo, že jsme zapomněli, kdo jsem jako vědomí v těle. Proč věříme tomu, že jsme tato fyzická realita, že jsme traumata, emoce, myšlenky, víry a chování. Chytili jsme se do toho. Doslova máme amnézii. Zapomněli jsme, co tady děláme. Řeknu ti proč. Tvé vědomí je tak zářící, když ses inkarnoval do tohohle lidského těla, tak si věděl, že vstupuješ do videohry. Věděl si, že tato fyzická hustota, svět třetí dimenze a tělo, do kterého se inkarnuješ, má pravidla na základě kterých se hraje. Takže si souhlasil s pravidly, s egem, myslí osobností, traumatem, programy s podmínkami. A věděl s, že když budeš hrát tuto hru, budeš věřit, že jsi fyzická realita, že jsi tahle hra. Že zapomeneš, že jsi vždy byl jen vědomí ve fyzické formě zakoušející lidskou cestu.


2.5.2022


https://www.youtube.com/watch?v=mxjqv2K6Q-I