Lorie Ladd

je duchovní učitelka a autorka specializující se na evoluci lidského vědomí. Její učení zahrnuje integraci lidské zkušenosti s kvantovým polem, porozumění světu vědomí, ztělesnění Svrchovanosti a zapamatování si božského záměru obsaženého v této lidské zkušenosti. Její pohled na svět se mnou rezonuje, proto jsem se rozhodla ji překládat a zpřístupnit tak více lidem :)

Spouštěče tě vylepšují.

Jeden z největších darů, které právě teď dostáváme, jsou spouštěče. Spouštěče ti dovolují se vylepšit nebo se posunout do vyšších frekvencí a já ti vysvětlím, proč. Někdo něco řekne a nemusí to být ani o tobě a to vytvoří automatickou emocionální reakci trhnutí kolenem, takže emoce vystoupí na povrh, na základě toho, co oni řekli a ty hodíš tyto emoce zpět na ně. Obviňuješ je, křičíš na ně, ponižuješ je atd. Co se vlastně děje je, že ty emoce které cítíš, to je tvé vnitřní dítě, které ti říká: Držel jsem tyhle emoce po velmi dlouhou dobu na základě zkušeností, které jsem ty a já měli v minulosti a ty jsi nemohl tyhle zkušenosti cítit, nemohl si ani uznat tyto emoce. Takže tahle osoba je jen spustila, abys mě mohl slyšet a abys mohl cítit tyhle věci, které byly uloženy ve tvém těle. Takže vše, co potřebujeme udělat je rozpoznat, že když se pokoušíme hodit tuto automatickou emocionální reakci na někoho jiného, je to jen naše vnitřní dítě které říká: prosím poslouchej mě, uciť mě, prosím uznej mě, aby mohly tyto emoce být propuštěny a ty aby ses mohl pohnout do vyšších frekvencí.


25.4.2022


https://www.youtube.com/watch?v=1JnmiPM38bs

Fyzika stresu.

Jedna z věcí, které jsem si poslední dobou všimla a která je fascinující je, že tak jak mé tělo pokračuje ve zvyšování vibrací, drží více světla a energie, nemůžu vůbec snést stres. Okamžitě cítím ten nejmenší projev stresu. Je to tak protože stres je nižší vibrace, nižší energie a rotuje pomaleji. Takže v minulosti mohlo být mé tělo (tvé tělo) v nižších nebo pomalejších vibracích a energiích. Takže když stres vstoupil do těla, shodoval se s tvým tělem. Takže v podstatě o nic moc nešlo, protože tvé tělo bylo schopno zvládnout spoustu stresu. Jakmile tvé tělo začalo zvyšovat frekvence, urychlovat světlo a energii v těle, když přijdou pomalé energie stresu, je to jako: Bože, co je to?! Nemůžu to mít ve svém těle, už to prostě nefunguje. Ukazuje ti to dvě věci. První je, že tvé tělo zvyšuje frekvence a druhá, donutí tě to odejít ze všeho, co ve tvém životě vytváří stres.


23.4.2022


https://www.youtube.com/watch?v=2j5c4_FVARs

Čas je čím dál divnější.

Byla jsem v letadle a přemýšlela jsem o tom, jak je čas divný. Začíná být divnější a divnější. Nemůžu si vzpomenou, co jsem dělal včera, co je za den, co jsem dělala včera. Čas se zrychluje a zpomaluje. Jako by bylo několik divných matrixů a já se mezi nimi vznášela nebo tak něco. Chci Vám dát analogii. Čas je lineární. Trojdimenzionální čas je lineární, jde od bodu A do bodu B. Takže chci, aby sis představil, že stojíme na přehrávači desek. Přehrávač je zapnutý, takže se pohybujeme dokola ve směru hodinových ručiček a zažíváme čas. Jak tvé tělo začíná udržovat vyšší frekvence, jako by ses zvedal výš z této trojdimenzionální platformy a začínáš zažívat čas způsobem který je více splývavý. Takže se díváš a prožíváš čas, ale je to skoro jako bys ho přesahoval a vznášel se nad ním. Čím více vyšších frekvencí tvé tělo udrží, tím se čas stane splývavější a zvláštnější.


https://www.youtube.com/shorts/JASgU2adUlc

Dnešní připomenutí.

Je tady tolik věcí, které k nám přichází. Tolik darů, které jsou nám právě dostupné. Tady je ale to, co se děje spoustě z nás. Jsem zaseknutí v minulosti. Jsme svázaní s minulostí. Co tím myslím je to, že používáme minulost, věci, které se nám staly, způsoby, kterými jsme fungovali k tomu, aby nám diktovaly a udávaly naši přítomnost. Teď a tady a naši budoucnost. Takže místo toho, abychom nechali věci objevit se, abychom se nechali překvapit přítomností, nechali se pozvat k novým cestám, způsobům, přivazujeme se k minulosti a říkáme, no stalo se to takhle v minulosti, takže se to musí stát takhle i teď. Takže pozoruj, jestli vážeš svou přítomnost k minulosti a nech to být. Můžeš tedy říct sám sobě, že možná je tady aspekt mě, který chce, abych uvolnil minulost, abych mohl stanout ve svém zbrusu novém já, abych mohl obdržet nové dary, které jsou pro mne dostupné právě teď.


22.4.2022


https://www.youtube.com/watch?v=_oAL8aM1h_s

Pravda za negativními emocemi.

Tohle má potenciál tě opravdu posunout. Každá jednotlivá emoce je jen energie. Není negativní, není pozitivní. Neexistuje nic jako negativní emoce nebo pozitivní emoce. Je to jen jak to cítíme v těle. Každá emoce je navázaná na vnější nebo vnitřní zkušenost, která spouští emoci a každá emoce je vázána na tvou minulou myšlenku, víru nebo chování. Emoce vyvstává, aby sis vybral, zdali zůstaneš v minulé verzi sebe sama nebo si zvolíš vyrůst a transformovat se do nové verze sebe sama. Jediný způsob jak to udělat je, že to ucítíš. Například, najednou žárlíš, protože někdo má něco, co ty chceš. Když posoudíš tuto emoci jako negativní, začneš se snažit to změnit nebo opravit nebo prostě se budeš snažit to necítit. Tím v zásadě říkáš, že nechceš růst ze staré verze sebe sama do nové verze sebe sama. Budu kontrolovat tuto negativní emoci, protože bych jí neměl cítit. Něco je se mnou špatně. I já doslova zakrňuji ve svém růstu. Každá emoce je navržena pro tvůj růst a posun. Takže prostě si dovol všechno cítit, přestaň to posuzovat, je to pro tvé nejvyšší dobro.


18.4.2022


https://www.youtube.com/watch?v=-XvNs90iieA

Jemné znamení, že se vyvíjíš.

Právě teď můžete zažívat velice zajímavou zkušenost, o které chci mluvit, protože je to určitě část této evoluce, kterou procházíme. Mám na mysli to, že necháváme být snahu změnit vnější svět tím, že zažíváme nádechy úzkosti. Úzkost, kterou běžně necítíme. Tuto úzkost vyvolávají věci z vnějšího světa, které by normálně úzkost nezpůsobily. Například, zaplatil si někomu, aby pro tebe udělal nějakou službu a oni to neudělali v čas nebo to neudělali tak jak jsi chtěl a z nějakého zvláštního důvodu to vytvořilo úzkost a ty běžně úzkost necítíš. To je tvá evoluce, to jsi ty procvičující a učící se jak nechat věci být a nesnažit se kontrolovat externí svět. Cítíš tuto úzkost, aby sis uvědomil, že jsi to ty dávající sám sobě příležitost procvičovat jak to nechat být.

2. 4. 2022

https://www.youtube.com/watch?v=B5XchpTX4nw

Porozumět pochybnostem v 60 ti sekundách.

Spousta z nás teď cítí hodně pochyb. Pochyby, že nemůžeme opustit práci, protože nenajdeme novou. Pochybnosti, že nemůžeme opustit vztah, protože zůstaneme sami. Pochyby, že nemůžeme vyléčit své fyzické tělo, protože jsme vždy byli nemocní. Pochybnost, že nemůžeme dělat to, co opravdu chceme, naši vášeň, protože si nevyděláme. Co se tedy děje s pochybností. Stará verze tebe se hádá s tvou novou verzí. Tvá stará verze ti říká všechny ty věci ve tvé hlavě, třeba proč se nemůžeš posunout do této nové verze. Nová verze tebe je intuice, která ti říká, že je čas. Tenhle člověk je pasivně agresivní, jsi naprosto schopný vyléčit své tělo atd. Ale ty nevíš, jak tvá nová verze vypadá, je pro tebe nová. Spousta z toho je pro nás nová, takže o tom pochybujeme a zůstáváme ve starém. Zničte pochybnosti a dívejte se na ně jako na příležitost pro masivní růst. V pochybnostech dochází k evolučním posunům. Důvěřuj této intuici, důvěřuj sobě, důvěřuj této nové verzi, ty se posouváš.

3.4.2022

https://www.youtube.com/watch?v=TVKZ8r4pvhY

Důvěřuj si. Utiš všechny ostatní.

Dnes mám velmi jednoduchou zprávu. Všechno je to o tom věřit sobě. Důvěřovat tomu, co cítíš v sobě, ne tomu, co si logicky myslíš. Použij vnitřní kompas své intuice. To co cítíš ohledně někoho, věř tomu. Energie nelže. To co cítíš kolem nějaké situace nebo zkušenosti, věř tomu. Energie nelže. A pokus se umlčet všechny lidi ve svém životě, kteří se ti snaží říct, co máš dělat, nebo jak se máš chovat nebo co si myslet. Učíme se, jak se navrátit domů k nám samotným, tím že používáme náš vnitřní kompas, naši vnitřní navigaci, abychom sledovali vnitřní vedení od našeho vyššího já, které nás vede do našich vyšších verzí, vyšších potenciálů, která na tomto světě máme. Tohle všechno pramení zevnitř ne z venku, takže poslouchej se a důvěřuj si.

4.4.2022

https://www.youtube.com/watch?v=MHAhZ-0A_EM

Ovládání svých emocí.

Chci vysvětlit, proč tě snaha změnit, ovládat nebo opravit emoci, kterou cítíš, doslova drží ve starých verzích sebe sama. Procházíš evolucí a pohybuješ se z nízkých frekvencí do vyšších nebo z nižší verze sebe sama do vyšší verze sebe sama. Hlavní způsob, jak to děláme je, že cítíme každou emoci, která přichází, protože emoce je energie, je frekvence. Způsob, jak to udělat je za prvé, nesuď svou emoci, není nic špatného na tom, co cítíš. Za druhé se odpojíš od emoce, tak že se staneš pozorovatelem a to ti dovolí jednoduše jen cítit emoci. Za třetí, neobviňuj nikoho jiného z toho, co cítíš. Když se snažíš, změnit, ovládat nebo opravit emoci, ukotvuješ tuto emoci ve svém těle. Nedovoluješ, aby skrze tebe protekla. Ukládá se v těle a přivádí tě do nižší vibrace. Zadržuje tě ve tvých starých verzích.

Klíčem k celé této evoluci je jednoduše přestat měnit, ovládat nebo opravovat emoci a jednoduše cítit všechno.

5.4.2022

https://www.youtube.com/watch?v=eLtl3bvtrRg

Důležitá připomínka.

Nejdříve frekvenční posun. Pak pozoruješ a pak si vybíráš. Takže co se právě teď po tobě chce. Všichni jste v nové frekvenci. Všichni jste nejspíše právě teď pozorovatelé a doslova si můžete myslet, že se zblázníte na základě toho, čím procházíte, jak svůj svět navigujete. Možná ne úplně všichni, ale spousta z nás. Může to být jemné a třeba jen v jedné oblasti tvého života. Nemusí to být celý život, ale všimneš si toho. Takže teď se po tobě chce, aby sis vybral. Chce se po tobě, ať si vybereš. Jestli jsi bezdomovec a stále v tom pokračuješ, je to tvá stará verze. Jestli jsi v spoluzávislých vztazích, je to tvá stará verze. Jestli pokračuješ v životě v nedostatku, to je tvá stará verze. Jestli si v pasivně agresivním, narcistickém vztahu, to je tvá stará verze. Rozumíš tomu? Právě teď žiješ svou starou verzi, zatímco současně udržuješ vyšší frekvenci, schopný žít novými způsoby, protože ta frekvence je pro tebe drží. Jen si musíš vybrat. Musíš si začít vybírat.

7.4.2022

https://www.youtube.com/watch?v=aqlifnvhCoU

Zpráva od Ram Dass, kterou jsem obdržela.

Dobré ráno všichni. Včera večer jsem se dívala na Ram Dass, měla jsem opravdu intenzivní den. Došlo mi, že se snažím ovládat svou budoucnost. Snažím se ovládat to, jak se stanu tím, kým se v tomto světě chci stát a jak se tam dostanu. A když se nacházím ve stavu ovládání, kdy se snažím někam dostat nebo to udělat určitým způsobem, cítím se, jak mě to omezuje, není to stav plynutí, není to přítomnost. Necítím se lehce. Cítím se velmi křehce a nepohodlně. Nevím, jestli jste s tím obeznámeni, ale když se snažíme ovládat to, kam jdeme, bude to velmi omezující. Každopádně Ram Dass řekl v tomto videu: přestal jsem ovládat to, kam směřuji, prostě jsem se stal přítomným tam, kde jsem. Přítomnost je vše, co máš. Opravdu se trefil. Možná ti to taky tak připadá, možná ne, ale čím více se přestaneme snažit ovládat to, kam směřujeme, když budeme věřit tomu, že se tam dostaneme ať se děje cokoliv, tím více přítomni budeme, v proudu a v mnohem větším klidu.

9.4.2022

https://www.youtube.com/watch?v=M_TatNWtopg

Zpráva od princezny Diany.

Chci přečíst tento citát, který řekla, a o kterém si myslím, že je velmi mocný.

Řekla: Jak čelit tomu, co vidíte ve světě, když to není tak jak chcete, aby to bylo. Místo toho, abyste bojovali proti tomu, co nechcete ve světě vidět, protože když proti něčemu bojujete, tak to nepřijímáte, buďte opak toho, proti čemu bojujete. Buďte láska, buďte mír, buďte klid, buďte radost. To je to, jak měníme celou planetu.

15.4.2022

https://www.youtube.com/watch?v=D01kD2eYCWg

Energie právě teď.

Nasbírala jsem tuto energie, globální energii, že dost je dost. Jsme unavení, ať už je to cokoliv, z čeho jsme unavení, ať už je to čekání na práci nebo že přijdou peníze nebo vztah, ať je to cokoli, dost znamená dost. Chci, aby ses zamyslel nad tímto. Sedíš u jídelního stolu a naproti tobě sedí tvé vyšší já. Říkáš svému vyššímu já, poslouchej, tohle jsou věci, které potřebuji ve svém životě, věci, které chci ve svém životě. Prosím pojďme na to. Tvé vyšší já říká, poslouchej. Rozumím ti, chápu tě. Vím, kam směřuješ a já vím, jak tě tam dostat. Ty jsi to zapomněl a vždy si byl ten, kdo to řídí. Takže si myslíš, že tentokrát to budeš zase ty, kdo to bude řídit. Já se snažím získat tvou pozornost, aby ses mohl více odevzdat, aby si mi více věřil a ještě více to nechal být. Protože i když je to nepohodlné a tobě se to nelíbí, slibuji ti, že tě jistím. Takže to, co dneska můžeš udělat je se odevzdat, věřit a vědět, že tě jistím a vedu do tvé vyšší verze sebe sama.

16.4.2022

https://www.youtube.com/watch?v=kaQTTPrW_Ho

Zpráva o tom, jak mi stres vyrazil dech.

Zamyslete se na moment nad tímto. Co když je pro nás stres indikace (ukazatel), že neposloucháme svou intuici. A naše intuice se nás snaží posunout do našich vyšších potencionálů. Ale tak moc jsme si zvykli cítit stres v našich životech, že ho akceptujeme. Stres ale nebyl navržen, aby byl v našich tělech. Necítíme se dobře. Takže když ho cítíme, je to pro nás ukazatel, abychom se podívali na to, co nám ten stres způsobuje. Pak se zeptejte sami sebe, následuji svou intuici v této zkušenosti, která mě stresuje a pokud ne, proč ne. Chápu, že si musíme vydělávat na živobytí, že musíme být v těchto vztazích a bla bla vla. Ale když pohlédnete na stres, na ty malé části stresu ve vašem životě, které se tvoří, většinu času je to proto, že neposloucháme svou intuici. No a co když začneme poslouchat intuici? Stres se rozpustí.

17.4.2022

https://www.youtube.com/watch?v=MXhu9FO0QH0

Zpráva pro tebe ve dvě ráno.

Jsou dvě hodiny ráno a já nemůžu spát tak dělám video. Celou noc přemýšlím o tomto obrovském posunu ve vědomí, kterým ty i já procházíme a jak nové to pro nás je, protože to nikdo před tím neudělal. Neudělal to způsobem, kterým to teď děláme my. Takže nemáme příručku nebo návod, do kterého bychom se podívali, abychom zjistili, jak to udělat. Jestli přicházíme o rozum nebo jestli je to přesně to, co máme cítit, když procházíme tímto posunem vědomí. Ale je to tak, že vše čím procházíme je náš posun ve vědomí, který od nás vyžaduje vzdát se kontroly. Vyžaduje po nás, abychom našli pohodlí v nepohodlném. Vyžaduje to se odevzdat a věřit všemu, co se nám ukazuje. Vyžaduje to po nás cítit tak hluboce, že nevíme, jestli se z toho dostaneme. Vyžaduje to po nás mít soucit a empatii pro nás samotné, abychom si vzpomněli, že jsme sem pro tohle přišli. Není s námi nic špatně a děláme to společně.

18.4.2022

https://www.youtube.com/watch?v=0mewNCZX3kM

Energie ohledně toho být sám a být společenský.

Jedná z věcí, které si teď všímám, že zažívám a ty možná také, je pendlování mezi tím, že chceš být ve společnosti a venku ve světě a stejně tak chceš být samotářský, introspektivní v tichu a o samotě. To co se děje je, že tvé tělo drží více energie, to znamená, že zvyšuješ frekvenci a to znamená, že se stáváš více energetickým člověkem. Za prvé učíš se, kdo jsi jako energie, co jsou moje ano a ne, co mám rád a co nemám, mé pravdy, co je mé. Ne to co venkovní svět a lidé v něm chtějí, abych si myslel a cítil. Za druhé začínáš více cítit. Stáváš se více energetickým, takže cítíš více lidi, cítíš více místa. Co mám rád tam venku nebo co rád nemám. Takže potřebujeme být společenští, abychom se naučili více o tom, kdo jsem jako energetický člověk, ale potřebujeme samotu, ticho a introspekci abychom se také naučili, kdo jsme. Stáváme se energetickými, ty se stáváš energetickým, takže tohle pendlování ze strany na stranu je perfektní. Tak se stáváme tím, čím jsme vždy byli.


30.4.2022


https://www.youtube.com/watch?v=_0IZQJEyFXc