Lorie Ladd

je duchovní učitelka a autorka specializující se na evoluci lidského vědomí. Její učení zahrnuje integraci lidské zkušenosti s kvantovým polem, porozumění světu vědomí, ztělesnění Svrchovanosti a zapamatování si božského záměru obsaženého v této lidské zkušenosti. Její pohled na svět se mnou rezonuje, proto jsem se rozhodla ji překládat a zpřístupnit tak více lidem :)

Změn svůj úhel pohledu.

Rychlá připomínka, kterou si myslím, že všichni potřebujeme slyšet stále dokola. Já to tedy potřebuji. Všechno, co se děje v našich životech, všechno, je navrženo tak, aby to dovolilo jít zpět nebo hluboko do toho, kdo opravdu jsi. Tvé pravé vyjádření. Osvobození od traumatu, omezující přesvědčení, to, jak lidé chtějí, aby ses choval, jak chtějí, abys přemýšlel, aby ses cítil. Ale to, co my děláme je, že jsme zapomněli. Zapomněli jsme, že je to příležitost, že je to dar od vesmíru. Obviňujeme jiné lidi. Říkáme, proč se mi to děje, já jsem ale chudáček. Vstupujeme do stavu oběti a bezmoci. Zapomínáme, že je to dar. Že vše, co se před námi rozvíjí je určeno k tomu, abychom si vybrali být vším, čím jsme. Zvol si být sám sebou. Vyber si to, bez ohledu na to, co po tobě svět chce nebo co od tebe očekává.

5. 3. 2022

https://www.youtube.com/watch?v=4mqTYrh0GOw

Do tvého života vstupují nové vztahy.

Jestli jsi trošku jako já, byl jsi možná už nějaký ten čas sám nebo jsi měl okolo sebe spoustu lidí, ale cítil ses osamělý, protože ses necítil opravdu viděn a slyšen, bezpodmínečně přijímán, jen kvůli sobě samému. Co teď cítím, je, že se vše mění. Naše vztahy se mění. Tím myslím, že lidé, kteří mají stejnou rezonanci, frekvenci, vibraci jako ty, začnou vstupovat do tvého života. Z ničeho nic, bez tvého přičinění, nemusíš se o to nijak snažit, prostě se začnou objevovat. Konečně začneme mít vztahy, po kterých jsme toužili a které jsme chtěli. Netýká se to jen milenců a partnerů, ale také přátel. Přichází to. Takže zůstaň otevřený, zůstaň v odevzdání a buď trpělivý. I věz, že tvá rodina, tví lidé přicházejí.

https://www.youtube.com/shorts/FFqjmUyMjQs

Zpráva pro každého, kdo o sobě pochybuje.

Není s tebou nic v nepořádku. Lidé nám rádi říkají, že je s námi něco v nepořádku. Že potřebujeme přemýšlet jistým způsobem, cítit jistým způsobem a být jistým způsobem. Měli bychom se přenést přes jisté věci, měli bychom bít silnější a sebevědomější, blablabla. Není vůbec nic špatně na tom, co zažíváš. Opravdu s tebou není vůbec nic špatně. Zažíváš lidskou zkušenost. Budeš mít bolesti srdce nebo depresi, nebo vztek nebo budeš zuřit nebo budeš zažívat lásku nebo radost, ale hádej co, máš to dělat posvém. Tvým vlastním způsobem a tvůj způsob není špatně! Vůbec není špatně. Posuzujeme naše způsoby a dovolujeme jiným, aby infiltrovali způsob, jak chceme na světě být. Nedovol nikomu, aby tě infiltroval. Nenech nikoho, aby ti říkal, jaký máš být a jak máš žít. Buď sám sebou. Buď plně sám sebou. A nesuď, jak cítíš a prožíváš tento svět. Prostě prožíváš tuto lidskou cestu a jsi dar.

7. 3. 2022

https://www.youtube.com/watch?v=P1NcAk4w07c

Jak nás media ovládají. Dávej si na to pozor.

Když nám mainstreamová media poskytují příběh, který vytváří rozdělení, dobrý hoch x špatný hoch, dobře x špatně, mělo by se x nemělo by se, však víš, tyto typy věcí a ty si vybereš stranu, začneš hrát na rozdělování. To vytváří bezmocný stav uvnitř tebe. Zaměřuješ se nyní mimo sebe, jsi rozptýlený příběhem, který je ti dáván, a už dále nejsi ve své síle. Když jsme bezmocní, rozdělení, ukazující prsty, jsme snadno ovladatelní. Nacházíme se ve stavu, kdy se na nás nabaluje a zvěčňuje rozdělení, které nevědomě dovoluje být ve stavu bezmoci, díky kterému nás může vnější svět manipulovat a kontrolovat. Dávej si na to pozor.

8. 3. 2022

https://www.youtube.com/watch?v=wJTfhJEpCQk

Přestaň se pokoušet změnit své emoce. Přicházíš o největší dar.

Dobře, tady je, proč je tak důležité cítit všechno, dokonce i nepohodlné emoce. Každá emoce je energie a každá energie je frekvence. Když cítíš emoci nízké frekvence jako hněv, vztek, smutek, necítíš se dobře. Když prožíváš emoci vyšší frekvence, klid, lásku, radost, cítíš se dobře. Všechny emoce jsou na sebe navázány na spektru vědomí nebo frekvence. Teď co se stane. Prožíváš vztek. Čím dříve dovolíš, aby tebou prošel, a cítíš ho, začneš nevyhnutelně prožívat trošku emoce s vyšší frekvencí a to je smutek. Když si dovolíš cítit smutek, začneš nevyhnutelně prožívat trošku emoce s vyšší frekvencí a to je klid. Klid tě povede k míru, mír tě povede k lásce. K bezpodmínečné akceptaci toho co je. Takže neneguj nepohodlné emoce, protože tě nevyhnutelně, bez jakýchkoliv pochyb vedou k lásce.

10. 3. 2022

https://www.youtube.com/watch?v=ZanXiOY-krk

Láska našich těl.

Tato celá evoluce, toto probuzení se zpět k sobě, celé to vracení se zpět domů, znamená vrátit se zpět do svého těla. Vrátit se celou tu cestu zpět dovnitř. Říct, omlouvám se, že jsem na tebe zapomněl. Je mi tak líto, že jsem ti nevěřil. Je mi tak líto, že jsem tě zanedbával. Je mi tak líto, že jsem tě srážel, nikdy to nebyla tvá vina. Nikdy to nebyla tvá vina. Vždy si bylo se mnou. Vlastně si ta jediná věc, která byla se mnou a chránila mne, tím myslím obalovala mne a držela po celou tuto lidskou cestu. Jediný důvod, proč ty i já můžeme zažívat tuto lidskou zkušenost, je naše telo.

11. 3. 2022

https://www.youtube.com/watch?v=OQlD2CxoKNY

Proč odpuštění nevyžaduje omluvu.

Odpuštění je opravdu velké téma ve spoustě našich životů právě teď. Dvě unikátní věci o odpuštění. První, zažiješ masivní množství svobody a druhá, že nepotřebuješ omluvu proto, abys odpustil. Dovol mi to vysvětlit. Odpuštění není něco, co uděláš. Je to stav bytí. To znamená, že se nachází pouze v přítomném čase, což znamená, že nejdeš zpět do minulosti, abys vytahoval všechny ty věci, které ti někdo udělal, nechodíš mu to do tváře a nevyžaduješ omluvu proto, abys byl v odpuštění. Odpuštění už odevzdalo a akceptovalo to, co bylo, aby mohlo být přítomno tomu, co je. Neznamená to, že nechceš omluvu, znamená to, že v odpuštění nepotřebuješ omluvu a to je pravá svoboda.

11. 3. 2022

https://www.youtube.com/watch?v=iOtQ99hX5ds

Máš to.

Kdyby sis vzpomněl, že vše, čím procházíš právě teď, zvláště když cítíš bolest nebo trpíš, zápasíš s něčím, že všechno čím procházíš je vedeno aspektem tebe, aby tě to posunulo skrze tuto fyzickou evoluci. Všechno tě vede k větší hojnosti, míru, radosti nebo svobodě, rozšíření, být viděn a slyšen, bezpodmínečně milován. Je to přirozený proces evoluce a je tady aspekt tebe, který energeticky stojí vedle tebe a drží tě za ruku a vede tě tímto procesem. Takže místo toho, abys řekl, proč se mi tohle to děje, řekni, děkuji. Poděkuj sobě za to, že odvážně pokračuješ skrze tuto evoluci. Nezapomeň, že na to nejsi sám, ty to děláš pro sebe. Nejsou žádné chyby. Nejsou žádné nehody. Jsi přesně tam, kde potřebuješ být.

12. 3. 2022

https://www.youtube.com/watch?v=LgcpG5KQ-dw

Jsi prak vystřelující do vyšších verzí sebe sama.

Dobře, rychlá analogie k tomu, co se děje spoustě z nás. Chci, aby sis představil, že jsi právě teď zadržován. Věci tě drží zpět. Lidi, místa, události, chování, práce, peníze tě drží zpátky. Jenže ty nevidíš, že tě drží zpátky. Jakmile se některá z těchto věcí uvolní ve tvém životě, začneš se vystřelovat kupředu ke své další vyšší verzi sebe sama, což se děje spoustě z nás. Ale protože mi nevidíme, co nás drží zpátky, myslíme si, že když tyto věci odejdou, jako že skončí náš vztah, přijdeme o práci, musíme se přestěhovat, byli jsme vykopnuti z určitých míst, že je to špatně. Jsme naštvaní, chceme, aby to zůstalo, aby se to dalo napravit nebo změnit. Neuvědomujeme si, že je to doslova to, co nás energeticky drží zpět od toho, abychom se vystřelili do vyšší verze sebe sama. Takže důvěřuj všemu, co se právě teď ve tvém životě odehrává.

13. 3. 2022

https://www.youtube.com/watch?v=JLT5nUSE0Oo

Tohle je tvoje evoluce v 60ti sekundách.

Dobře, popíšu, čím si procházíš v méně než 60ti sekundách. Tohle je tvá evoluce ve tvém vědomí. Představ si, že celý svůj život stojíš v 3D poli. V mraku, který se nazývá třetí dimenze. Nacházíš se v tomto mraku, kde je všechno to trauma, bolest, utrpení, programování, manipulace, ovládání mysli atd., což vytvořilo frekvence v tvém těle a ty vytvořily tvou realitu. To co se právě děje je, že se odvážně vyvíjíš ven z toho dimenzionálního pole a začínáš držet vyšší frekvence ve svém těle, které dovolují, aby ses postavil do vyššího dimenzionálního pole, které se nazývá pátá dimenze. Toto je nová verze tebe a ta nedrží trauma, bolest, ovládání mysli, manipulaci a programování. Vytahuješ sám sebe (hodně odvážně) ze starých způsobů bytí a vstupuješ do nových, Celý tvůj život se mnění. Tohle je evoluce tvého vědomí.

16. 3. 2022

https://www.youtube.com/watch?v=uXTifnkji4k

Dostáváš znamení. Čas je následovat.

Ahoj lidi, je půlnoc, ležela jsem v posteli a dostala jsem tuhle super silnou zprávu, s kterou se potřebuji podělit. Nevím, kdo ji potřebuje slyšet, ale tady je. Dostáváš znamení. Poklepání na rameno, ten neustálý hlas, který ti říká, udělej něco nebo řekni něco nebo jdi někam nebo prodej něco. A stále to nepřestává a ty tomu odoláváš. Ať už je to prodej auta nebo domu, nechat odejít partnera s kterým jsi ve vztahu, konečně jít na to rande nebo mít tu náročnou konverzaci s kamarádem nebo členem své rodiny. Může to být nutkání jít do toho obchodu s knihami, které ignoruješ. Nevím, co to je, ale něco to je a je extrémně důležité věřit vedení, abys věřil všem těm různým znamením, které vidíš. Nenech tvůj strach nebo tvé předpovědi budoucnosti zastavit tě, abys to udělal. Takže pokud si čekal na znamení, tohle je ono. Takže do toho běž a udělej to.

21. 3. 2022

https://www.youtube.com/watch?v=q_0_YRMKtP8

Kolektivní zpráva. Udělej to jinak.

Chtěla bych, abys věnoval pozornost tomuhle. Chci, abys sis uvědomil, jak často si volíš být ve starém vzorci. Ve vzorci, ve kterém už nechceš být, ale je tak pohodlné, když jsi v něm. Příkladem může být snaha potěšit ostatní. To, co se právě teď děje je, že dostáváme příležitost za příležitostí, vystoupit ze starých vzorců a zvolit si nové způsoby bytí. Představ si, že máš na sobě oblek skládající se z mnoha vrstev. Pod tím oblekem je ta nejčistší a nejúplnější verze tebe. To já, kterým si přeješ být, ale musíš sundat všechny vrstvy obleku, aby ses k tomu já dostal. Ty vrstvy jsou vzorce a programy. Jediný způsob jak se dostat k sobě, k tomu, kým jsi vždy byl, je uvědomit si každičký okamžik, kdy hraješ ve starém vzorci a vybrat si udělat něco nového. Udělej to jinak. Nefunguj v těch pohodlných starých vzorcích. Udělej něco nového, abys mohl dosáhnout na toho, kým si vždy byl.

22. 3. 2022

https://www.youtube.com/watch?v=jui8x3YN7xI

Péče o sebe není sobectví.

Pokud se právě teď strážíš nebo se nazýváš sobeckým, protože se o sebe právě teď potřebuješ postarat, tím myslím, že potřebuješ postavit sebe na první místo a myslíš si, že je to sobecké nebo jsou kolem tebe lidé, kteří ti to říkají, chci, aby sis něco uvědomil. Je to jen hluboko zakořeněný program. Nazývat někoho nebo sami sebe sobci jen proto, že sami sebe stavíme na první místo a že se o sebe staráme, není sobecké. Procházíme tak obrovskou evolucí, posouváme se emocionálně, mentálně, fyzicky a energeticky. Právě teď ještě více než kdykoliv předtím, se o sebe musíme začít lépe starat. Takže co potřebuješ udělat, jak se potřebuješ konejšit, abys mohl navigovat skrze tento svět? Nemůžeš to ukázat světu a ostatním, když to neukážeš sobě. Postarej se o sebe.

24. 3. 2022

https://www.youtube.com/watch?v=RV6Js3Mg6mQ

Co když to nemůžu změnit.

Pokud se právě nacházíš v situaci, která se ti nelíbí a snažíš se ji změnit, ať je to ve vztahu a ty se snažíš změnit toho druhého, aby váš vztah fungoval nebo si v práci a ty si držíš palce, aby se to nějak změnilo, nacházíš se ve stavu utrpení nebo boje, protože vzdoruješ tomu, v čem se nacházíš. Nechceš, aby to bylo tak, jak to je. Namísto toho si začni říkat, co když to nemůžu změnit. Co když to nemůžu změnit. Když to uděláš, odevzdáváš se tomu, co nechceš akceptovat a odevzdáváš se tomu, co se snažíš změnit. Když to uděláš, vstupuješ do své síly a z této pozice si volíš svůj stav bytí v situaci, kterou nemáš rád a z tohoto stavu vědomí si začínáš vybírat, jestli chceš v této situaci zůstat nebo z ní odejít.

26. 3. 2022

https://www.youtube.com/watch?v=bnhy1M9xkoc

Prosím, zapamatuj si toto.

Jestli právě teď něčím procházíš a snažíš se přijít na to proč, proč se mi to znovu děje, proč jsem zase v tom, nebo soudíš sám sebe, že je s tebou něco špatně. Znovu cítím to samé, znovu to samé zažívám, znovu tím procházím. Chci, aby sis zapamatoval tohle. Za prvé, není vůbec nic špatného na tom, čím procházíš a za druhé, pokus se tentokrát neudělat to, co jsi předtím vždycky udělal. Protože tohle je tvá evoluce. Nebudeš vědět, proč se ti to děje, dokud z toho nevystoupíš. Všechno je ti prezentováno tvou vlastní verzí a pro tvou evoluci, aby ses pohnul ze své staré verze do své nové. Pamatuj si, že s tebou není vůbec nic špatně. Pamatuj si, že si přinášíš možnost posunout se. Pamatuj si, zkus nedělat to, co jsi doteď v dané situaci dělal, protože to je to, jak se vyvíjíme a posouváme. Jsi milován.

27. 3. 2022

https://www.youtube.com/watch?v=_Pja4UaWE90

Tvoříme nový svět.

Spousta z nás právě sleduje svět, který už nepoznáváme. Stává se velice bizarním. Vidíme více tyranie, ovládání mysli, manipulace, zlo, všechny druhy zvláštních věcí. Stále to vyplouvá na povrch pro náš proces evoluce vědomí. Chtěla bych, aby ses zaměřil na tohle. Samozřejmě, že se postavíme za svá práva, použijeme svůj hlas, pokusíme se udělat změnu ve světě, ale to, co se teď děje a nikdy předtím v minulosti se to nestalo je, že doslova tvoříme nový svět s novými systémy, s novými způsoby bytí, se způsoby, které jsme nikdy předtím neměli. A tohle neuděláš, když proti tomu budeš bojovat a budeš se snažit změnit ten starý systém. Nový svět vytvoříš, když vystoupíš z toho starého a budeš v něčem novém. Mít odvahu začít něco nového, to je to, co se od nás chce.

28. 3. 2022

https://www.youtube.com/watch?v=cICpFIOmsoo

Momentální energie ve vztazích.

Je tady taková spouštěcí energie ve vztazích, ať se jedná o partnerský, přátelský nebo další. Ten druhý se ti snaží říkat, co si máš myslet, jak se máš cítit nebo jaký máš být. Snaží se tě změnit. Chtějí, abys viděl věci tak, jak je vidí oni a co to dělá je, že tě to přivádí k šílenství. Pochybuješ o sobě, máš pocit, jako že ses snad zbláznil, počkejte chvilku, kdo jsem? Co se tedy děje je za prvé, ta osoba na tebe projektuje věci, které sama na sobě nechce vidět a za druhé to dává příležitost, aby se zeptal, kdo vlastně jsi. Kdo jsem? Když utišíš všechny ty další lidi, mimo tebe, co ti říkají, jaký máš být, co si máš myslet a jak se máš cítit nebo na co se máš zaměřit, z čeho máš vyrůst a zaměříš se pouze na sebe, kdo jsi, co cítíš, co si myslíš, co chceš, co máš rád, začneš být mocný. Staneš se více nezávislý a nedovolíš nikomu, aby změnil to, kým jsi.

30. 3. 2022

https://www.youtube.com/watch?v=HuyQeji_rss