Channeling

Strach je vyčerpávající

Drazí,

i když jste toužili po vzrušení po většinu vašeho vnějšího pozemského času, přecházíte na nižší tóninu vzrušení. Divoké večírky nebo plány včerejška už vás nevzrušují. Vzrušení se stalo interakcí s blízkými, přírodou a dalšími zdánlivě světskými činnostmi, kterým jste se pravděpodobně kdysi posmívali.

To je další známka vašich vnitřních posunů. Strach a bolest jsou čím dál dráždivější, protože už nejsou oblastí vašeho zájmu nebo zkoumání – jsou včerejší módou.

Jste jiná bytost v jiném světě. Takže už dále netoužíte po vzrušení z války, negativních interakcí nebo čehokoli, co vám připadá namáhavé.

Ve svém vnějším světě jste prozkoumávali strach kvůli rozjaření, dokonce i potěšení. „Byl jsem dost odvážný, abych ten strach překonal“ už není něco, čím se pravděpodobně chlubíte. Ne proto, že byste nedokázali překonat ten strach, ale protože víte, že můžete, ale už o to nemáte zájem.

Jsi jiný a tvůj svět také.

Namísto závodění na nejnovější konfrontaci se jí nejprve pokusíte vyhnout. Až do dne, kdy si uvědomíte, že nemůžete ostatním zabránit, aby dělali co chtějí nebo byli takový jací si přejí. Že vaší jedinou úlohou je najít svůj klid, vnitřní radost a umožnit totéž ostatním.

Možná budete chtít utlumit energii negativního mediálního pokrytí. Nebo můžete říct ostatním, jak se mýlí v podpoře toho či onoho – tak dlouho, dokud to dělat nepřestanete. Během několika příštích dní se v podstatě odříznete od strastí a starostí ostatních. Ne proto, že byste byli bezcitní nebo zlí, ale proto, že už nechcete přidávat energii k jejich obavám.

Pravděpodobně odpovíte, že protože ostatní umírají nebo trpí, musíte se zapojit do odstranění takových aktivit. Brzy však zjistíte, že necítíte potřebu starat se o nikoho jiného než o sebe. Ne proto, že jste bezcitný člověk, ale proto, že se již nedržíte vnější potřeby ovládat nebo pečovat o druhé. Jste soběstační, stejně jako každý, kdo přešel za své vnější bytí.

Zpočátku budete pravděpodobně věřit, že každý kromě blízkých, dětí nebo zvířat se o sebe dokáže postarat sám. Takže se vrátíte ke svým pečovatelským návykům, jen abyste zjistili, že se tato péče stala těžkou a obtížnou. Jste unaveni. Ve skutečnosti jste vyčerpáni úsilím.

Toto vyčerpání naznačuje, že již nejste entitou řízenou zvenčí, která se potřebuje starat, prožívat bolest nebo se bát, aby dosáhla svých rolí strachu. Posunuli jste se ke svobodě být v míru. Což se docela liší od dokola přicházejících komentářů, které vyjadřují ti pro nebo proti vakcínám nebo politice.

Mír uvnitř sebe, který nevyžaduje vnější prohlášení o správnosti, ale místo toho přijetí toho, kým jste. Nový vnitřní klid, který není diktován událostmi mimo vás, ale probuzený jako součást vašeho bytí.

I když přijdou chvíle, kdy se vrátíte ke svým vnějším strachům nebo spravedlnosti, těch časů bude stále méně a méně. Prohlásíte světu, že už nemusíte mít pravdu nebo nemusíte být plni strachu a že ostatní se mohou cítit, jak chtějí.

Takže ztratíte zájem o ty oblasti strachu, které se kdysi zdály úžasně správné a trochu nervózní, oblasti, které posouvaly vaše hranice strachu jak fyzicky, tak psychicky. A budete pozorovat ostatní hluboce zapletené do takových oblastí s malým zájmem nebo dokonce pochopením.

Toto je skutečně nový svět, na jehož vytvoření jste se podíleli. Je čas žít v tomto novém světě podle svých vnitřních instinktů místo svých předchozích rolí hlídání a strachu.

Nestane se z vás nudný patron. Vy měníte svět. Ne hněvem, strachem, spravedlností nebo dokonce pečlivostí. Činíte tak tím, že jste a užíváte si svůj nový klidný vnitřní svět – beze strachu, úzkosti nebo hněvu. Budiž. Amen.

Brenda Hoffman & odkaz na zdrojový web:

https://lifetapestrycreations.wordpress.com/