Channeling

Hakann: Můžete udělat mnohem víc, než si uvědomujete.

Moji nejdražší bratři a sestry,

Hovoří velitel Hakann. Zdravím tě v míru a lásce.

Rád bych se podělil o příběh. Když byl slon ještě mládě, byl připoután ke kůlu. Mládě se pokusilo vyprostit, ale nepodařilo se mu to. Nebylo dost silné. Dozvědělo se tedy, že je připoutané ke kůlu a nemůže se uvolnit.

Pak slon vyrostl. Slon je nyní velký a velmi silný. Je dostatečně silný, aby dokázal vytrhnout tyč ze země. Ale neudělal to. Nikdy se nepokusil vyprostit. Proč tomu tak je?

Slon se nikdy nepokusil vyprostit, protože se jako dítě naučil, že to nedokáže. A nyní jako dospělý se slon nepokusil znovu osvobodit, i když v této době je slon dostatečně silný, aby se snadno osvobodil.

Stejně tak je to s mnoha pozemšťany. Když jsi byl dítě, lidé se tě snažili připoutat ke kůlu, což je metafora pro uvěznění v rutině a světonázorech společnosti. Jako dítě jste opakovaně říkali "ne!" Ale tenkrát jste nebyli dost silní. Naučili jste se, že se nemůžete vyprostit.

Ale teď jsi silný dospělý. Nyní se můžete snadno osvobodit z tohoto kůlu – můžete se snadno osvobodit od jakýchkoli nežádoucích rutin a světonázorů, které se vám společnost snaží vnutit. Společnost je jen malý křehký kůl a vy jste nesmírně silný slon. Pokud se skutečně pokusíte, můžete se osvobodit od jakýchkoli společenských rutin nebo světonázorů.

Výběr je samozřejmě na vás. Neříkáme: „Musíte někde začít nebo se připojit k určité komunitě“. Pokud se rozhodnete, můžete zůstat žít ve společnosti, můžete mít normální práci a tak dále. Ale můžete si svobodně vybrat, které společenské rutiny a jaké společenské světonázory si osvojíte. Jen si uvědomte, že činy mají důsledky a že ubližování druhým znamená ubližování sobě. Ale kromě toho můžete svůj život utvářet tak, jak uznáte za vhodné. Pokud se vás společnost pokusí připoutat ke kůlu, jste více než dost silní, abyste odmítli.

Příběh o slonovi ilustruje něco jiného. Slon si totiž myslí, že je jen nějaké bezmocné slabé zvíře, které ve skutečnosti nemá jinou možnost, než projít každodenními pohyby. Zatímco ve skutečnosti je slon velmi silný tvor, který může snadno vytrhnout kůl ze země a dramaticky změnit svůj život, pokud se tak rozhodne.

Všichni máte mnohem větší potenciál, než si uvědomujete. Opravdu můžete dělat téměř cokoli, na co si vzpomenete. Kdybych vám dokázal ukázat vizi toho, jaký by mohl být váš život, kdybyste soustavně pracovali na svém zdokonalování, většina z vás by plakala štěstím. Pak byste pilně pracovali na dosažení tohoto cíle a díky svému důslednému jednání byste dosáhli svého vysněného života.

Klíčovým slovem je konzistence. Obvykle není efektivní rozhodnout se „dobře, od nynějška budu trávit mnoho hodin každý týden tím, abych se zlepšil nebo dosáhl svého snu“. Možná to na krátkou chvíli dokážete, ale pak se vaše síla vůle vyčerpá a vy zahodíte celý svůj záměr.

Mnohem efektivnější je přidat rutinu, která se skutečně zdá proveditelná a realistická. Pokud to znamená, že každý týden přidáváte půl hodiny práce navíc, skvělé, začněte tam.

Jakmile se vám tato nová rutina nebude zdát nijak zvlášť zatěžující nebo náročná, můžete ji kdykoli rozšířit nebo přidat novou.

Pozemšťané mají tendenci přeceňovat, jak moc mohou změnit svůj život za týden, a podceňovat, jak moc mohou změnit svůj život za rok.

Nemusíte být perfektní. Nemusíte mít celý svůj život vyřešený příští týden. Vše, co navrhujeme, je důsledná práce na zlepšení sebe sama nebo důsledná práce na dosažení svého snu, investováním týdenního množství času a energie, které jsou realistické. Začít v malém je naprosto v pořádku, své rutiny a úsilí můžete později rozšířit.

Pomalý a stabilní opravdu vyhrává závod. Pokud budete soustavně pracovat na tom, abyste se zlepšili nebo dosáhli svého snu, dosáhnete toho rychleji, než si myslíte.

A pokud si nejste jisti, co byste měli dělat nebo kolik času byste měli investovat, můžete si vždy pomyslet nebo říci: "srdce, co mám dnes dělat?" Odpověď, kterou dostanete okamžitě, je odpověď z vašeho srdce. Ve skutečnosti by pro mnohé z vás bylo dobrým experimentem položit si tuto otázku každý den po dobu jednoho měsíce a pak udělat, co říká. Po měsíci můžete posoudit, zda se vám výsledky líbí a zda chcete v této rutině pokračovat. Berte to jako experiment.

Jste neuvěřitelně mocné a milující bytosti. Můžete dělat téměř cokoli, co vás napadne. Pokud budete důsledně pracovat na svém zdokonalování nebo důsledně pracovat na dosažení svého snu, naprosto výrazně zlepšíte svůj život. Jednoho dne se ohlédnete a pomyslíte si: „Jsem tak vděčný, že jsem v tu chvíli začal obracet svůj život, protože jsem teď mnohem šťastnější, než jsem býval.

Můžeš to udělat.

Dnes vás opouštím se vší láskou a přáním všeho dobrého. velmi si tě vážím. Vím, že Země je tvrdá, ale také vím, že jste všichni velmi silní sloni.

Tvůj hvězdný bratr,

Hakann

Publikováno 08.09.2022 EraOfLight

https://eraoflight.com/2022/08/09/hakann-you-can-do-so-much-more-than-you-realize/

https://www.youtube.com/watch?v=N7FUwCBAAco